Projekt UE

Zakład Drzewny I.M.M. Maślach Sp. j. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnego opakowania drzewnego dla przemysłu kablowego w Zakładzie drzewnym I.M.M. Maślach” (nr Umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-1411/18-00)

 

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji bębnów kablowych z wykorzystaniem opracowanego wynalazku.  Bezpośrednim efektem projektu będzie rozpoczęcie wytwarzania oraz sprzedaż znacząco ulepszonych produktów w postaci bębnów kablowych posiadających zdolność do automatycznej kompensacji luzów pojawiających się wskutek zmniejszania się wilgotności drewna oraz wskutek zjawisk reologicznych materiału spowodowanych obciążeniem użytkowym bębna.

 

Oczekiwane efekty projektu:

•wzrost produkcji znacząco udoskonalonych bębnów kablowych w okresie trwałości projektu,

•wzrost sprzedaży (innowacyjność tworzy silną pozycję przetargową w negocjacjach z odbiorcami oraz pozwala budować prestiż firmy w środowisku krajowym i zagranicznym),

•utrzymanie wysokiego poziomu rentowności sprzedaży,

•wzrost potencjału produkcyjnego,

•pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Wartość projektu: 5 500 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 850 000,00 PLN